Strateji baxış və məqsədlər

  • Ölkənin aqrar sektoruna bütün növ bank xidməti göstərən dayanıqlı, mənfəətli maliyyə kredit institutuna cevrilmək;
  • Aqrar-bizneslə məşğul olan kiçik və orta sahibkarlığın kreditləşdirilməsini həyata keçirməklə regionların iqtisadi inkişafına dəstək vermək;
  • Maliyyə resurslarına çıxışı məhdud olan kiçik şəxsi təsərrüfata malik kənd əhalisinin maliyyə vəsaitlərinə olan ehtiyacını qarşılamaq;
  • Öz daxili imkanları hesabına regionlarda kreditə tələbatın minimuma endirmək;
  • İqtisadi fəallığın və əhalinin rifah halının yüksəldilməsinə və son nəticədə ölkədə yoxsulluğun azaldılmasına nail olunmasına köməklik göstərmək.