Kənd Yerlərinin Kreditləşdirilməsi Proqramı

Kənd Yerlərinin Kreditləşdirilməsi Proqramı

Kredit şərtləri:

Kreditin məbləği: 5000 manatdan yuxarı, Mikrokredit: 500-5000 Manat

Faiz dərəcəsi: 18 - 21 %, 21 - 24 %

Müddət: 12 - 60 ay

Onlayn sifariş et

Əsas məqsəd:

Kənd yerlərində kredit xidməti göstərməklə onun sosial iqtisadi inkişafına nail olmaqdır.

Əhatə dairəsi:
Azərbaycan Respublikasının bütün regionlarında Bakı, Naxçıvan, Bərdə, Lənkəran, Salyan, Ucar, İmişli, Gəncə, Xaçmaz, Qazax, Şəki, Şamaxı filialları vasitəsi ilə.

Kreditləşmənin subyektləri – fiziki və hüquqi şəxslər, ailə kəndli təsərrüfatları, birgə borclular.

Kreditin təyinatı:

 1. Bitkiçilik məhsulları istehsalı üçün;
 2. Heyvandarlıq məhsulları istehsalı üçün;
 3. Aqrar emal sahələri üçün;
 4. Kənd təsərrüfatı texnikası və avadanlıqlarının alınması üçün;
 5. Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına göstərilən xidmət üçün;
 6. Kənd təsərrüfatı məhsullarının tədarükü və sairə üçün;
 7. Kənd yerlərində ticarət üçün;

Kreditin müddəti:
qısa müddətli – əsas borca güzəşt müddəti 9 ayadək (təqdim edilmiş layihənin xüsusiyyəti nəzərə alınmaqla)
olmaqla, 24 ayadək.
uzun müddətli - əsas borca güzəşt müddəti 12 ayadək (təqdim edilmiş layihənin xüsusiyyəti nəzərə alınmaqla) olmaqla, 60 ayadək.

Kredit faizi və komission haqqı:

 1. Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı, emalı sahələrinə və kredit ittifaqlarına:

  - İlk dəfə müraciət edənlərə                                    - illik 20 %,

  - Krediti vaxtında qaytarmış təkrar borcalanlara        - illik 18 %;

 2. Kənd təsərrüfаtı məhsullаrının tədаrükü, ticаrəti, kənd yеrlərində biznеs və digər xidmət sаhələrinə

  - İlk dəfə müraciət edənlərə                                     - illik 21 %,

  - Krediti vaxtında qaytarmış təkrar borcalanlara         - illik 20 %;

 3. Mikrokreditlərə:

  - İlk dəfə müraciət edənlərə                                     - illik 24 %,

  - Krediti vaxtında qaytarmış təkrar borcalanlara         - illik 21 %;

 4. Kreditin qiymətləndirilməsi və göstərilən digər xidmətlərə görə komission haqqı 0.5% - 1.5%-dək.

Kreditin və faizin ödənişi

 1. Kreditə hesablanmış faizin ödənişi ayda bir dəfədən az olmamaqla;
 2. Əsas borcun ödənişi əsas borca tətbiq ilunmuş güzəşt dövrü başa çatdıqdan sonra kredit müqaviləsində nəzərdə tutulmuş müddatdən başlayaraq ödənilir.

Kreditə müraciət edənlər aşağıdakı sənədləri təqdim edir:

 1. Kredit ərizəsi;
 2. Biznes plan (Kredit layihəsi);
 3. Təqdim edilən layihə məbləğinin ən azı 30%-i borcalanın öz vəsaiti olduqda;
 4. Kreditin təminatı kimi likvid girov əmlakı və ya zəmanət;
 5. Girov əmlakının sığortalanması məqsədəuyğundur.
 6. 5000 manatadək olan mikrokreditlər üçün kreditin təminatı zaminlik formasında tələb olunur.
 7. Mikrokredit alan şəxslərdən həyat sığortası tələb olunur.